Kenan güzel sanatlar mezunu.

Görsel ve plastik sanatlar öğretimi yaparak birçok sosyo-kültürel projeye katılmış.

Çalışmaları, İstanbul’un dinamik yaşamını, karmaşasını ve aynı zamanda betonlaşmanın arkasındaki güzelliği anlatmakta. Sanatı da, kendi İstanbul vizyonunun bir yansıması.

www.instagram.com/dinamizmk

http://www.kenanisik.istanbul/