Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünden mezun olan sanatçının şimdiden ödüllü bir geçmişi var.

Çalışmalarında camı, ahşap, metal, mermer gibi opak malzemelerle kullanan sanatçı, bu metodla camın şeffaflığı ve akışkanlığını, ruhani ve soyut yapısını vurguluyor. İşlerinde evrendeki tekrarlı ama değişken yapıyı, birlik ve ahenk olgusunu, hareket ve akış gibi dinamikleri, ilham ve araç olarak kullanıyor. İnsanın sürekli değişim karşısında duyduğu dirence ve bu dirençle gelen yıpranmaya alternatif olabilecek varoluş biçimleri üzerine düşünüyor.

www.instagram.com/keremozturk.studio