Mustafa, Güzel sanatlar fakültesi mezunu. Eserlerinde yalnızlık ve kimlik yitimi konularını işlerken, herkesin telaş içinde yaşadığı günümüz toplumunu betimliyor. İstanbul’un kalabalık sokaklarındaki insanlar flu bir şekilde resmedilmiş ve bireycilik teması böylece öne çıkıyor.

www.mustafalbayrak.com

www.instagram.com/mustafalbayrak665