Yenilikçi yorumları ve farklı dönem çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, doğanın insanlaşması temasını eserlerinde yansıtıyor. Ahşabı destek olarak kullanıyor ve resimlerini tuvalin dörtgeninden kurtarmak istercesine yuvarlak veya asimetrik şekillerle sunuyor. Yeni estetik ufuklar açmak adına resim, grafik tasarım, yeni medya ve mimari arasında disiplinler ötesi birleşimlerinin yansıması sayılabilecek jeolojik formlarıyla birbirine geçen mimari çizgiler tezat oluşturuyor.

instagram: seydimuratkoc

www.seydimuratkoc.com