Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu olan sanatçı, görsel ve plastik sanatlarını öğreterek birçok sosyo-kültürel projeye katılıyor. Eserleri, İstanbul’un telaşlı hayatı ve bin yıllık tarihini işlemektedir. Aynı zamanda tüm eserleri ayrılmaz bir şekilde kişisel tarihiyle bağlantılıdır: seyahatlerini, öfkesini ve korkularını anlatır. İncelikli malzeme karışımı ile görünmez kentsel kaosu tekrar yorumlar. Kenan, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda sergiye katıldı.