Mustafa est diplômé des Beaux-Arts. A travers ses oeuvres, il veut montrer la solitude et la perte d’identité qui règne dans la société actuelle, où tout le monde est pressé.
Les personnes dans les rues peuplées d’Istanbul sont peintes d’une manière floue, afin d’accentuer l’individualisme.

Mustafa attended the University of Fine Arts. Through his paint-ings, he shows the loneliness and the loss of identity prevailing in today’s busy society.
The people in the crowded streets of Istanbul are painted in a flaw manner, in order to accentuate this individualism.

Mustafa, Güzel sanatlar fakültesi mezunu. Eserlerinde yalnızlık ve kimlik yitimi konularını işlerken, herkesin telaş içinde yaşadığı günümüz toplumunu betimliyor. İstanbul’un kalabalık sokaklarındaki insanlar flu bir şekilde resmedilmiş ve bireycilik teması böylece öne çıkıyor.